Política de Privacitat (LOPD)

De conformitat a l’establert per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD) i de el Reial decret 1720/2007 (RDLOPD) de el Reglament de desenvolupament de la LOPD, l’informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat inclosos en un fitxer titularitat del Grup Ecologista del Vendrell i el Baix Penedès, d’ara endavant GEVEN, domiciliat a l’Av. Riera de la Bisbal s/n, 43700 El Vendrell, correu electrònic gevenbpenedes@gmail.com, per tal d’atendre les seves consultes i fer enviament d’informació relacionada amb les activitats i serveis que ofereix GEVEN.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions, per qualsevol mitjà, relatiu a altres serveis que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça gevenbpenedes@gmail.com indicant en l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ “.

 

Titularitat dels fitxers de dades

Grup Ecologista del Vendrell i el Baix Penedès, d’ara endavant GEVEN, domiciliat a l’Av. Riera de la Bisbal s/n, 43700 El Vendrell

 

 

Finalitat de les dades recollides

Per als socis i nous socis, les dades aportades són necessàries per poder prestar amb totes les garanties el servei sol·licitat, i seran tractades per a la gestió administrativa, fiscal i enviament de comunicacions.

Per a les persones que ens contacten a través del portal web, les dades aportades són necessàries per poder prestar amb totes les garanties el servei sol·licitat, i seran tractades amb les següents finalitats: gestionar les comunicacions, contactar amb el sol·licitant, contestar les consultes realitzades i enviament de butlletins.

 

Període de conservació

La previsió legal que obliga a conservar-los per raons fiscals i contables, i a conservar-los per a tindre’ls a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podràn conservar-se més temps amb finalitat d’arxiu històric o estadística, llevat que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

 

Cessions de dades

No es preveuen concesions de dades, excepte per previsió legal.

 

Drets

Té dret al fet de que li confirmem si estem tractant dades de vostè. Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no és necessari el tractament. En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas els farem servir únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions. En determinats casos podrà oposar-s’hi al fet de que tractem les seves dades i deixarem de fer-ho, llevat per motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

 

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició (Drets ARC), en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviat una sol·licitud per escrit, dirigida a l’Av. Riera de la Bisbal s/n, 43700 El Vendrell, o mitjançant correu electrònic a gevenbpenedes@gmail.com i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES “.