Les Madrigueres

Projectes

Col·labora

Ajuntament del Vendrell

Les Madrigueres, l’última finestra al mar

Les Madrigueres, situades al barri marítim de Sant Salvador, al municipi del Vendrell, és l’únic espai del litoral del Baix Penedès que no ha estat urbanitzat. Representa només el 4% del litoral comarcal, l’última finestra al mar. Aquesta definició és prou acurada: des del tren que va paral·lel a la costa, el tram de les Madrigueres és l’únic que permet una visió àmplia del litoral. I a l’inrevés, des de la platja, a les Madrigueres, és dels pocs punts on es pot veure el Montmell. Té una superfície de poc més de 30 ha i queda delimitat pel rectangle que formen la Riera de la Bisbal, el camí del Romaní, la via del tren i el mar. És aquí on la Riera de la Bisbal desemboca al Mediterrani, convertint així Les Madrigueres en un espai estratègicament situat, tant en l’àmbit territorial com en l’ecològic i el paisatgístic. La Riera de la Bisbal, és el principal curs fluvial del Baix Penedès amb una conca hidrogràfica que comprèn i vertebra tota la comarca. Aquesta es va canalitzar i desviar a finals dels anys cinquanta, originàriament travessava els terrenys de manera diagonal.

 

Des dels inicis del GEVEN, protegir aquesta zona ha estat una de les tasques primordials. L’any 93 es va iniciar la campanya “Salvem Les Madrigueres” amb l’objectiu d’evitar la urbanització de la zona i garantir-ne la preservació com a espai natural. Al moment àlgid de la campanya, a finals dels noranta, es van recollir més de 6.000 al·legacions individuals i el suport de quasi 100 entitats, demanant la protecció de l’espai. Aquesta insistència i perseverança van evitar la consolidació dels projectes urbanístics i l’aprovació del “Pla especial de protecció de l’espai de Les Madrigueres” i la “Proposta de Naturalització de l’espai de Les Madrigueres” l’any 2006.

No és fins al 2015 que es comença a complir el pla especial de protecció i s’executa l’excavació d’una primera llacuna a la part interior de l’espai, basada en la proposta de naturalització aprovada. Aquesta actuació es va dur a terme amb el suport econòmic dels ajuts pels espais protegits que atorga la Generalitat de Catalunya (uns 5.500 €) i de L’Ajuntament del Vendrell (3.000 €).

 

A finals del 2015 es reprèn i es comença a executar un projecte aprovat l’any 2010 i que semblava descartat: “Adequació mediambiental i recuperació de la servitud de pas a la zona de Les Madrigueres”, que en origen implicava la connexió del passeig marítim, la creació de nous aparcaments i de diferents vials d’accés a la platja travessant l’espai. Aquest projecte, clarament contrari a la renaturalització de l’espai, va fer aflorar de nou les crítiques per part del GEVEN i altres sectors a la seva execució, i es comença a treballar a reduir-ne l’impacte ambiental i adaptar-ho al projecte de naturalització vigent. Es detecta, per part dels Agents Rurals del Baix Penedès i tècnics de la Generalitat, l’impacte de les obres sobre l’hàbitat del corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) i el Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals emet un informe on s’estableixen mesures per a la minimització de l’impacte del projecte:

 

  • Apantallament del pont.
  • Canvi en el traçat del camí per apropar-lo al costat de la via Palfuriana.
  • Reducció de l’amplada del camí a 2,5 metres i tractament del paviment amb sauló compactat.
  • Creació i restauració de dunes i llacunes per tal de millorar l’hàbitat del corriol camanegre.
  • Abalisament de la zona de nidificació del corriol a la platja.

 

Geven, Grup Ecologista del Vendrell i Baix Penedès, medi ambient, ecologistes, ecologisme, les madrigueres, corriol camanegre, natura, medi ambient, animals, platja, espais naturals, baix penedès, AIGUAMOLLS

Durant el 2016, gràcies als diners atorgats a l’Ajuntament per part de la Diputació de Tarragona, es construeix un aguait observatori situat al davant de la llacuna creada el 2015. Per altra banda, per part de l’Ajuntament es comencen a senyalitzar els punts d’entrada i sortida de l’espai, es crea el logotip de Les Madrigueres, s’abalisa la zona de cria del corriol camanegre a la platja, s’impedeix l’accés de vehicles motoritzats a la part més litoral de l’espai i es retiren cartells publicitaris i contenidors, que es feien servir per a l’abocament de deixalles i residus urbans.

 

A finals del 2017 el Ministerio de Costas, dins de les mesures de reducció de l’impacte del projecte aprovat del 2010, executa l’excavació de tres llacunes, paral·leles a la línia de la costa, a la part més litoral de l’espai i a la vegada acumula sorra, en paral·lel a aquestes llacunes, amb l’objectiu de recrear un cordó dunar.

 

El 19 de gener del 2018 l’Oficina Territorial d’acció i Avaluació Ambiental de Tarragona (OTAA), informa favorablement “L’Avantprojecte i estudi d’alternatives per al traçat de connexió al passeig marítim de Sant Salvador a través del passeig de Les Madrigueres, pel que fa a l’opció del traçat B” presentat per l’Ajuntament del Vendrell. A finals del 2018 s’executen, per part de l’Ajuntament, les obres del camí que dóna continuïtat al pont construït sobre la desembocadura de la Riera de la Bisbal i l’apantallament d’aquest.

 

De manera paral·lela per part del GEVEN, i gràcies als ajuts atorgats per l’Obra Social de la Caixa a través del conveni de caixes existent entre l’entitat bancària i la Generalitat, s’executen millores d’hàbitat en les llacunes excavades pel Ministerio de Costas, després d’observar que els pendents dels talussos d’aquestes són massa pronunciades i impossibiliten l’accés de les aus limícoles com els corriols. Aquestes millores d’hàbitat consisteixen en la suavització del pendent dels talussos, per tal de crear platges vinculades a les llacunes (zones d’inundació temporal i poc profundes), ideals perquè les aus limícoles tinguin accés al seu aliment i per afavorir la funcionalitat i connectivitat amb el mar. També s’editen i s’instal·len, per part del GEVEN, cartells informatius i de senyalització del nou itinerari.

Una de les últimes accions, realitzada a principis del 2020 amb els ajuts de l’Obra Social de la Caixa, ha estat l’ampliació de la llacuna excavada l’any 2015.

 

En l’actualitat continuem impulsant i promovent el projecte de renaturalització. No només amb accions de gestió i millora d’hàbitats sinó que també organitzem de manera periòdica jornades divulgatives i d’educació ambiental. També promovem estudis que ens ajuden a ampliar el coneixement sobre l’espai i avaluar la seva evolució. En aquest sentit, gràcies a la col·laboració de professorat i alumnat de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, fem un seguiment continu de la fisicoquímica de les masses d’aigua de les llacunes. D’altra banda realitzem estudis sobre la fauna a través de l’anellament científics d’aus i col·laborant en el projecte “SEMICE” fent el seguiment dels micromamífers que viuen a la zona.

Geven, Grup Ecologista del Vendrell i Baix Penedès, medi ambient, ecologistes, ecologisme, les madrigueres, corriol camanegre, natura, medi ambient, animals, platja, espais naturals, baix penedès, AIGUAMOLLS,

A Les Madrigueres podem trobar diferents hàbitats que van des de les llacunes renaturalitzades fins a hàbitats de platja com les dunes, passant per zones arbustives de llentiscle i arç blanc i conreus abandonats amb barraques agrícoles centenàries. Aquest fet atorga a l’espai una biodiversitat única a la comarca, amb centenars d’espècies que hi viuen o que l’utilitzen com a punt de descans.

 

De cara al futur, l’obstacle més important per la completa renaturalització de les Madrigueres és la carretera que travessa l’espai, l’avinguda del Sanatori, que enllaça l’Avinguda Palfuriana de Sant Salvador amb Calafell, ja que fragmenta  aquests hàbitats. La proposta de naturalització aprovada preveu la conversió d’aquesta via en un vial apte només per a vianants i bicicletes, i que faria, a l’hora, d’enllaç entre els passeigs marítims de Sant Salvador i el Sanatori. El trànsit rodat es canalitzaria per un nou vial que passaria paral·lel a la via del tren, per l’extrem nord de les Madrigueres. Des del GEVEN pensem que aquesta pacificació i conversió en zona de vianants és essencial pel futur del projecte de Les Madrigueres, ja que seria l’única manera de donar funcionalitat als hàbitats i sistemes presents, alhora que les transformaria en un punt de referència pels visitants i gent de la comarca.

 

Les Madrigueres és l’última finestra al mar i també és una porta d’entrada a la ciència, al coneixement i a la divulgació del medi, a un turisme sostenible i desestacionalitzat, a una manera de fer centrada en la preservació i valorització del territori i el seu patrimoni. 

 

 

Grup Ecologista del Vendrell i el Baix Penedès

gevenbpenedes@gmail.com

©Tots els drets reservats

Ajuntament del Vendrell

Si vols més informació, deixa’ns el teu correu electrònic i en breu ens posarem en contacte amb tu.
Posant-te en contacte amb nosatres acceptes la nostra Política de Privacitat.