La nostra valoració de la visita a l’EDAR de Santa Oliva – Nota de premsa

Geven, Grup Ecologista del Vendrell i Baix Penedès, medi ambient, ecologistes, ecologisme, les madrigueres, corriol camanegre, natura, medi ambient, animals, platja, espais naturals, baix penedès, AIGUAMOLLS

El passat divendres dia 31 de gener ens van convidar com a entitat ecologista del Penedès a una visita guiada a l’EDAR de Santa Oliva. D’aquesta trobada, organitzada pel Consell Comarcal i l’ACA, hem extret les següents valoracions:

– El funcionament de la depuradora és el correcte la major part del temps i valorem molt positivament la feina que fan els operaris i tècnics de les instal·lacions. Així i tot es donen pics puntuals d’excés de nutrients (nitrogen i fòsfor). És imprescindible controlar aquests increments, així com implementar millores en la llera que permetin mitigar aquest tipus de problemes, aprofitant millor la capacitat d’autodepuració dels ecosistemes aquàtics.
– Considerem que una de les dificultats principals del sistema rau en el complex sistema de bombament i l’extensa xarxa de canonades, necessàries per pujar les aigües brutes dels barris marítims i el nucli del Vendrell cap a l’interior de la comarca, on s’ubica l’EDAR. Connectades en línia, són tres bombes les que es fan servir per a les aigües del clavegueram. D’aquesta manera, s’augmenta el risc de trencament de canonades o de les mateixes bombes, amb el conseqüent abocament d’aigües fecals directament a la llera de la Riera de la Bisbal. En aquest sentit, demanem un control exhaustiu de les estacions de bombeig i les canonades que les connecten per evitar possibles fugues, així com solucionar els abocaments directes de fecals a la llera, a causa de les connexions defectuoses de les aigües brutes a la xarxa de pluvials, que ens consta que existeixen.
– Quant a la Riera de la Bisbal, el seu estat ecològic és dolent. És necessari engegar millores ambientals, que contribueixin a la depuració i absorció de nutrients.
– És necessari un pla de reaprofitament de les aigües de l’EDAR per reduir així les captacions directes a l’aqüífer de les sorres de Santa Oliva.
– Per últim, respecte a la proposta que ens han fet per signar un acord de custòdia fluvial i litoral, pensem que és una bona oportunitat per posar en marxa millores ambientals i lligar la gestió de la Riera de la Bisbal amb les Madrigueres i la resta del litoral Vendrellenc.

Grup Ecologista del Vendrell i el Baix Penedès

gevenbpenedes@gmail.com

Mira la notícia a RVT El Vendrell.

©Tots els drets reservats

La foto del diari s’ha tret d’aquí.

Vols més informació o t'animes a col·laborar amb nosaltres? Escriu-nos a gevenbpenedes@gmail.com