Amfibis al Baix Penedès: Campanya divulgativa i de conservació

Projectes

Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la col·laboració de la Societat Catalana d’Herpetologia, des del Geven hem impulsat un projecte amb tres vessants principals: la custòdia agrària, la conservació d’amfibis i la divulgació ambiental.

 

Per tant, els principals objectius han sigut els següents:

 

  • Crear una xarxa de custòdia local entre actors públics i privats que impulsi la conservació de les poblacions d’amfibis al Baix Penedès.

 

  • Augmentar la resiliència de les poblacions locals d’amfibis davant dels efectes del canvi global i del canvi d’usos del sòl.
  • Augmentar el coneixement disponible sobre les poblacions d’amfibis del Baix Penedès.

 

  • Incentivar la participació ciutadana en la conservació dels amfibis a través de les activitats divulgatives i de voluntariat.

Gràcies al suport de

Salamandra en un dels espais on s’ha actuat

Hem actuat en quatre espais diferents, repartits per tota la comarca del Baix Penedès, a continuació us detallem les actuacions dutes a terme:

Zona humida de les Madrigueres

A la zona humida de les Madrigueres hem emprat maquinària per eliminar més de 500 exemplars de cortadèria (Cortaderia Selloana), una planta exòtica provinent d’Amèrica i que ha sigut molt utilitzada en parcs i jardins. Al nostre territori, s’ha transformat en una espècie invasora altament perillosa per la biodiversitat autòctona, ja que monopolitza l’espai destruint hàbitats propis del nostre entorn. A les Madrigueres, té una greu afectació sobre els ambients aquàtics a on trobem amfibis com el gripau corredor (Epidalea calamita).

D’altra banda, també hem eliminat un nucli de canya asiàtica (Arundo donax) i controlat els seus rebrots. Aquesta planta també és exòtica invasora i provoca davallades importants de la biodiversitat.

Maquinària eliminant nucli de canya asiàtica

Font i safareigs del Papiolet

En aquesta font, situada en un preciós entorn ple de d’horts i vinya, hem instal·lat un cartell divulgatiu sobre una de les espècies d’amfibis que cria allà: el tòtil (Alytes obstetricans).

 

També hem instal·lat una doble rampa de sortida per la fauna, al safareig a on s’acumula l’aigua de la font. Aquesta rampa impedirà que fauna salvatge, com els mussols o petits mamífers, s’ofeguin si cauen per accident.

Font de la Bassa Gran de Sant Jaume dels Domenys

En aquesta bassa situada molt a prop del Pi Gran de Llobets, en un entorn agrícola privilegiat, hi trobem un dels punts de cria de gripau comú (Bufo spinosus) més importants de la comarca. Malauradament, es un espai a on s’han alliberat de manera reiterada espècies exòtiques invasores, com el cranc americà (Procambarus clarkii) o la gambúsia (Gambusia holbrooki).

 

Per divulgar sobre la importància d’aquests espais, hem renovat l’antic plafó que hi havia instal·lat.

 

A més a més, hem plantat flora aquàtica autòctona per millorar l’hàbitat de la bassa, fent que sigui més ric en biodiversitat i complexitat.

 

Per últim, hem col·locat una rampa a una petita bassa adjacent a la Bassa Gran, a on acostumen a caure i ofegar-se animals salvatges com les guineus. D’aquesta manera, evitarem que funcioni com a una trampa per la fauna.

La Font Xica i la bassa agrícola del celler de Can Marlès

La Font Xica forma part del ric patrimoni cultural que trobem al Montmell, està situada en un entorn privilegiat de la part obaga del Massís. És un punt de cria de la salamandra (Salamandra salamandra) tot i que, amb el canvi global que estem patint, els períodes de sèquia són cada cop més llargs. Aquest fet, provoca que durant períodes, cada cops més freqüents, l’espai es quedi sense aigua. Per tot això, hem recuperat i ampliat una sèrie de basses que es poden omplir amb l’aigua de pluja i amb l’aigua que surti de la font, facilitant d’aquesta manera la cria d’amfibis a la zona.

 

Per completar la feina, hem col·locat un fabulós plafó sobre les salamandres i els hàbitats de la Font Xica.

 

 

També a la finca de Can Marlès, hem plantat flora aquàtica autòctona a una bassa agrícola de recent creació. En aquesta bassa trobem un punt de cria de molts amfibis de l’entorn proper.

Bassa agrícola de Can Marlès
Floració d’un exemplar de lisimàquia (Lysimachia vulgaris), plantat a la bassa agrícola de Can Marlès

Jornades divulgatives i de voluntariat

Com ja hem comentat, una part important del projecte ha sigut la divulgació ambiental i científica sobre les poblacions d’amfibis del Baix Penedès i els seus hàbitats. En aquest sentit, hem organitzat diverses activitats enfocades al públic familiar, al personal docent i al voluntariat.

 

A més, hem aprofitat les il·lustracions dels plafons per crear unes postals divulgatives.

Feu un cop d’ull a aquest vídeo que hem fet per resumir una mica tots aquests mesos de feina!